Xəbərlər
 
"Korporativ Hüquq" Təlimi "Rəqabət hüququ: Azərbaycan qanunvericiliyi; Avropa təcrübəsi" Seminarı "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB "Bütün növ məzuniyyətlər, onların rəsmiləşdirilməsi və hesablanması qaydaları" adlı Seminar təşkil edir "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB "Sığorta Hüququ" adlı Təlim təşkil edir Layihənin elektron müraciət forması İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər başlayır. "Müəlliflik Hüququnun Subyektləri" Seminarı keçirildi Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin doğumunun 95-ci ildönümüdür “Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası” İB-də "Akademik Məqalə Müsabiqəsi" və “Qış Təcrübə Proqramı”nın təltifetmə mərasimi keçirildi. "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" ictimai birliyi tərəfindən " VI Yay Təcrübə Proqramı"na start verilir. "Akademik Məqalə Yarışmasının" final mərhələsi keçirildi. “Hüquqşünas tələbələr Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasındakı ofisini ziyarət etdi” "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB "Türkiyə və Azərbaycan Hüququnda Səhmdar Cəmiyyəti" adlı Təlim təşkil edir. "Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB "Cinayət mühakimə icraatında mülki iddia" adlı Seminar keçirildi "AYNHA Görüş Klubu" üzvləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində  
— "Korporativ Hüquq" Təlimi
 

31-10-2018, 13:57

 

"Korporativ Hüquq" Təlimi

"Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB "Korporativ Hüquq" adlı Təlim təşkil edir. Aşağıdakı linkə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEUz0HnoWyQ5KJawzPC5rhBhktzxHPtEVSk1NBzK_cbd5JXQ/viewform?fbclid=IwAR3wSfl3DSZ5f2YSGj0zy_-TPKOzA4JiZcViPqidLx9Ombd_DeEJftKFB_Q

 

Təlimçi: Dos.Dr.Mübariz Yolçiyev - Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin müəllimi
Təlim 6 moduldan ibarətdir:
Təlimin ödənişi: 80 AZN
Təlimin müddəti: 3 həftə
Təlimin vaxtı: 
17 noyabr 2018, saat 15:00 - 18:00, ( I - II Modul)
24 noyabr 2018, saat 15:00 - 18:00, ( III - IV Modul)
1 dekabr 2018, saat 15:00 - 18:00, ( V - VI Modul)

1-ci Modul: Kommersiya təşkilatı anlayışı və onların müştərək xüsusiyyətləri
1) Şirkət anlayışı, ünsürləri. növləri
2) Kommersiya təşkilatlarının hüquqi şəxs statusu:
təsis edilməsi, təsisçilərinin məsuliyyəti; nizamnaməsi; dövlət qeydiyyatı; firma adı; olduğu yer; 
3) Kommersiya təşkilatlarının orqanları:
orqanları; aidiyyəti şəxslərlə əqdlərin bağlanması qaydası; idarəçilərin mülki məsuliyyəti; 
4) Kommersiya təşkilatlarının struktur bölmələri
Nümayəndəliklər və filiallar, idarə, digər struktur bölmələr.

2-ci Modul: Kommersiya təşkilatlarının yenidən təşkili və ləğvi 
1) Kommersiya təşkilatlarının yenidən təşkili anlayış və növləri, 
2) Yenidən təşkil edilərkən hüquq varisliyi, təhvil aktı və bölünmə balansı.
3) Yenidən təşkil vaxtı kreditorlarının hüquqları üçün təminatlar; 
4) Kommersiya təşkilatlarının ləğvi və onu əsasları 
5) Kommersiya təşkilatlarının ləğvi qaydası

3-cü Modul:: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət: əsas anlayışlar
1) Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin anlayışı, 
2) Təsis edilməsi, nizamnaməsi, nizamnamə kapitalı, onun dəyişdirilməsi; 
3) İştirakçılarının hüquq və vəzifələri; 
4) Mənfəətin bölüşdürülməsi 

4-cü Modul:: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət: idarə etmə və payın verilməsi
1)İdarəetmə orqanları: 
ümumi yığıncağı; direktorlar şurası (müşahidə şurası); icra orqanı; nəzarət təftiş komissiyası; audit komitəsi; idarə etmədən dolayı məsuliyyət; 2) Yenidən təşkili və ləğvi; 
3) Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı payın keçməsi; 
4) İştirakçının cəmiyyətin əmlakındakı payına tutmanın yönəldilməsi; 
5) İştirakçısının cəmiyyətdən çıxması və çıxarkən hesablaşmalar; 

5-ci Modul: Səhmdar cəmiyyət: əsas anlayışlar
1) Səhmdar cəmiyyəti anlayışı: 
açıq səhmdar cəmiyyəti və qapalı səhmdar cəmiyyəti;
2) Təsis etmə prosesi; hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində qeydiyyata alınması;
3) Səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsi; nizamnamə kapitalı, onun dəyişdirilməsi; 
4) Səhmdar cəmiyyətdə səhm: 
anlayışı, cəmiyyətinin yerləşdirilmiş səhmlərinin geri alınması; qiymətli kağızlarının buraxılması; səhmlərin başqa şəxsə verilməsi 
5) Səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarının hüquq və vəzifələri; reyestri; 
6) Səhmdar cəmiyyətinin mənfəəti və dividendlər

6-cı Modul: Səhmdar cəmiyyətində idarəetmə
1) Səhmdar cəmiyyətində idarəetmə orqanları; 
2) Səhmdarların ümumi yığıncağı: 
anlayışı və səlahiyyətləri, çağırılması, ümumi yığıncağında yetərsay, səhmdarın ümumi yığıncaqda iştirakı qaydası, hesablama komissiyası, ümumi yığıncağının qərarı, ümumi yığıncağının protokolu; 
3) Səhmdar cəmiyyətinin direktorlar şurası (müşahidə şurası): 
anlayışı, sədri və üzvləri, iclasları; 
4) Səhmdar cəmiyyətinin icra orqanı: 
anlayışı və onun səlahiyyətləri, kollegial icra orqanı, təkbaşçı icra orqanı, kənar idarəçilik; 
5) Səhmdar cəmiyyətində nəzarət formaları: 
direktorların şurasının funksiyası, təftiş komissiyası, audit komitəsi, xarici nəzarət.